wirot

รายการ IS COMING ตอน Cybersecurity is coming

รายการ IS COMING ตอน Application is coming พามารู้จักกับภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ที่เป็นภัยร้ายแรงอันดับสองของโลก และเป็นภัยที่กระทบกับธุรกิจอย่างชัดเจน

ถอดรหัสเสียงร้อง! นักวิจัยพัฒนาแอปฯ แปลเสียงร้องไห้ของทารก

ทุกการร้องไห้คือการสื่อสาร เทคโนโลยี AI แปลความหมายจากเสียงร้องของทารกช่วยให้พ่อแม่มือใหม่เข้าใจภาษาของลูกน้อยว่าเขากำลังรู้สึกอย่างไร

Phuket Smart City

มาติดตามแนวคิดในการสร้าง Smart City ของเมืองภูเก็ต ว่าทำไมภูเก็ตถึงต้องพัฒนาเมืองเพื่อเป็น Smart City และภูเก็ตมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไปสู่ Smart City

แนวทางสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทยจากปริมาณสู่คุณภาพ

งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ “แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย : จากปริมาณสู่คุณภาพ” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รายการ IS COMING ตอน Application is coming

รายการ IS COMING ตอน Application is coming จะพาไปสำรวจวิถีชีวิตในยุคดิจิทัลที่เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มากมาย ผ่านแอพพลิเคชั่นในหลากหลายรูปแบบ

คู่มือพลเมืองดิจิทัล

คู่มือพลเมืองดิจิทัลเล่มนี้จะพาเราไปรู้จักกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุดทักษะและความรู้ การรักษาความปลอดภัย สิทธิและความรับผิดชอบ รวมไปถึงโอกาสและความท้าทายแห่งยุคสมัย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวเข้าสู่พลเมืองดิจิทัลที่สมบูรณ์

‘ดีป้า’ นำร่องปั้นคนดิจิทัลกว่า 3.7 พันราย

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเร่งสร้างกำลังคนดิจิทัลเพื่อออกสู่อุตสาหกรรมในอนาคต

“บำเพ็ญ” แอปพลิเคชันควบคุมปล่อยบั้งไฟแจ้งเตือนนักบิน

ปัญหาระหว่างประเพณีการปล่อยบั้งไฟและการคมนาคมทางอากาศคลี่คลายได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี สร้างแอปพลิเคชันแจ้งเตือนนักบินเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

เอไอก้าวล้ำไปอีกขั้น รู้จักทำงานเลียนแบบเซลล์สมองมนุษย์ได้เอง

ปัญญาประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเริ่มเรียนรู้ เลียนแบบระบบการทำงานของสมองมนุษย์ ไปจนถึงพัฒนาให้เหนือกว่าได้ด้วยตัวของมันเอง

1 2