รอบโลกดิจิทัล

depa จับมือ Google เปิดอบรมหลักสูตร Digital Citizenship

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า จับมือ Google ประเทศไทย ร่วมเปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล” หรือ Digital Citizenship

ถอดรหัสเสียงร้อง! นักวิจัยพัฒนาแอปฯ แปลเสียงร้องไห้ของทารก

ทุกการร้องไห้คือการสื่อสาร เทคโนโลยี AI แปลความหมายจากเสียงร้องของทารกช่วยให้พ่อแม่มือใหม่เข้าใจภาษาของลูกน้อยว่าเขากำลังรู้สึกอย่างไร

‘ดีป้า’ นำร่องปั้นคนดิจิทัลกว่า 3.7 พันราย

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเร่งสร้างกำลังคนดิจิทัลเพื่อออกสู่อุตสาหกรรมในอนาคต

“บำเพ็ญ” แอปพลิเคชันควบคุมปล่อยบั้งไฟแจ้งเตือนนักบิน

ปัญหาระหว่างประเพณีการปล่อยบั้งไฟและการคมนาคมทางอากาศคลี่คลายได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี สร้างแอปพลิเคชันแจ้งเตือนนักบินเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

เอไอก้าวล้ำไปอีกขั้น รู้จักทำงานเลียนแบบเซลล์สมองมนุษย์ได้เอง

ปัญญาประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเริ่มเรียนรู้ เลียนแบบระบบการทำงานของสมองมนุษย์ ไปจนถึงพัฒนาให้เหนือกว่าได้ด้วยตัวของมันเอง

เมื่อ Virtual Reality ขึ้นเวทีการเมือง

Virtual Reality ช่วยสื่อสารทางการเมือง และนำผู้คนไปอยู่ในบรรยากาศและประเด็นทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างเข้าถึงและเท่าเทียมมากขึ้น