‘ดีป้า’ นำร่องปั้นคนดิจิทัลกว่า 3.7 พันราย

“ดีป้า” เร่งแผนปั้นคนดิจิทัลป้อนอุตสาหกรรม ร่วมมือ 10 สถาบันการศึกษาอบรมบุคลากรด้านดิจิทัลกว่า 3,700 ราย เล็งขยายความร่วมมือสู่สถาบันการศึกษาอื่นๆ พร้อมชงแผนของบจากรัฐบาลขยายผลต่อเนื่อง

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ดังนั้นดีป้ามีเป้าหมายในการยกระดับกำลังคนดิจิทัลรวม 5 แสนราย ภายใน 4 ปี ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมพื้นฐานการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 4 แสนรายทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการส่งเสริมพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลในระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ (Digital Professional) ทั้งกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปและกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศระดับผู้เชี่ยวชาญ (Digital Specialist) และ ระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน (High Demand Skill) จำนวน 1 แสนราย ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการด้านการส่งเสริมกำลังคนดิจิทัล ที่เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เขากล่าวว่า ล่าสุดดีป้าได้มีความร่วมมือกับภาคการศึกษาจับมือ 10 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยสยาม และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันสร้างกำลังคนดิจิทัลกว่า 3,700 ราย

ทั้งนี้ นำร่องตอบโจทย์สร้างความพร้อมด้านกำลังคนดิจิทัลจำนวน 5 แสนรายภายใน 4 ปี ตามแผนงานข้างต้นดังกล่าว จากนั้นเตรียมเสนอของบประมาณกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กองทุนดีอี) ขยายผลสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ คาดจะสามารถสร้างกำลังคนดิจิทัลได้ตามเป้าระยะยาว

อย่างไรก็ดี โครงการพัฒนากำลังคนดิจิทัล รวม 3,720 ราย โดยแบ่งออกเป็นด้านการสนันสนุนไอที (IT Support) จำนวน 1.4 พันราย ด้านระบบเครือข่าย (Networking) จำนวน 590 ราย ด้าน ดาต้าอนาไลติกส(Data Analytic) จำนวน 300 ราย ด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ (Cyber Security) จำนวน 260 ราย ด้านการเขียนโปรแกรม (Programing) จำนวน 170 ราย ด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) จำนวน 150 ราย และด้านการใช้งานดิจิทัลระดับมืออาชีพ 850 ราย ซึ่งทางดีป้ายังวางแผนขยายผลการดำเนินงานไปสู่สถาบันการศึกษาอื่นเพิ่มเติมด้วย


ที่มา: เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ในชื่อ ”ดีป้า’ นำร่องปั้นคนดิจิทัลกว่า 3.7 พันราย’ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561