คู่มือพลเมืองดิจิทัล

ในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีดิจิทัล อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสมากมายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ก็มาพร้อมกับอันตรายรูปแบบใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย ‘คู่มือพลเมืองดิจิทัล’ จะช่วยให้เราเท่าทันความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยเสริมทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับโลกดิจิทัล บอกวิธีป้องกันไม่ให้ถูกหลอกหรือถูกล้วงเอาข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์ พร้อมกับแนะโอกาสใหม่ๆ ในทางธุรกิจ การเมือง และการพัฒนาตนเอง ไปจนถึงการปลูกสำนึกความเป็นพลเมืองที่รู้จักสิทธิและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ไม่ว่าท้ายสุดโลกดิจิทัลจะเคลื่อนไปทางไหน จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าจะรับมืออย่างไร เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เราอยากเห็น เพราะเราทุกคนคือ พลเมืองดิจิทัล

ดาวน์โหลด คู่มือพลเมืองดิจิทัล ได้ ที่นี่

DigitalCitizenship-Book-ok