เทคโนโลยีใหม่ที่เข้าไปเปลี่ยนวิถีชนพื้นเมืองป่าแอมะซอน

เทคโนโลยีได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านของชนเผ่าพื้นเมืองอันห่างไกลในป่าแอมะซอนของบราซิลแล้ว คนหนุ่มสาวที่นี่ต่างให้ความสนใจกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น สมาร์ทโฟน และโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้ผู้ใหญ่หลายคนแสดงความวิตกกังวลว่าบุตรหลานของพวกเขาจะถูกอิทธิพลจากโลกภายนอกครอบงำความคิดจนพวกเขาหลงลืมรากเหง้าที่แท้จริงของตนเองไป

การลงพื้นที่หมู่บ้านของชนพื้นเมืองคุอิคุโรในภูมิภาคชิงกู ทางภาคเหนือของบราซิล พบว่า เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยได้เข้าไปถึงชุมชนคนพื้นเมืองในป่าแอมะซอนนี้แล้ว โดยในหมู่บ้านมีทั้งเครื่องปั่นไฟ และจานดาวเทียมที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และทีวี ช่วยให้พวกเขาได้รับรู้ข่าวสารความเป็นไปจากโลกภายนอก

หนุ่มสาวหลายคนในหมู่บ้านมีสมาร์ทโฟนของตัวเอง และบางคนก็เริ่มเล่นสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กมาตั้งแต่ปี 2012 พวกเขาบอกว่าสื่อประเภทนี้ทำให้พวกเขาได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง ขณะเดียวกันก็ได้รับรู้เรื่องราวของคนอื่น ๆ

แม้บรรดาผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจะเห็นข้อดีของเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ แต่ขณะเดียวกันก็มีความเป็นห่วงว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะนำอิทธิพลจากโลกภายนอกเข้ามาจนทำให้คนรุ่นใหม่หมดความสนใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของตนเอง และอาจทำให้วัฒนธรรมของเผ่าเลือนหายไปในที่สุด


ที่มา: สำนักข่าวบีบีซีไทย ในชื่อ ‘เทคโนโลยีใหม่ที่เข้าไปเปลี่ยนวิถีชนพื้นเมืองป่าแอมะซอน‘ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561