การเป็นพลเมืองดิจิทัล : I’m สมร 4.0

depa จับมือ Google พัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล” ถ่ายทอดเรื่องราวของ สมร 4.0 ที่กว่าเธอจะกลายมาเป็น สมร 4.0 เช่นทุกวันนี้ เธอผ่านการเรียนรู้ และลองผิดลองถูกบนโลกดิจิทัลมาอย่างมากมาย พลังของอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนชีวิตและความหมายของความเป็นพลเมืองดิจิทัล ในแบบที่เธอไม่เคยนึกถึง….แล้วตัวคุณล่ะ พร้อมที่จะเปลี่ยนไปพร้อมกับเธอแล้วหรือยัง