รายการ IS COMING ตอน Cybersecurity is coming

รายการ IS COMING ตอน Cybersecurity is coming พามารู้จักกับภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ที่เป็นภัยร้ายแรงอันดับสองของโลก และเป็นภัยที่กระทบกับธุรกิจอย่างชัดเจน พร้อมทั้งชวนมาดูมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันจากภัยดังกล่าวจะเป็นอย่างไร

ออกอากาศครั้งแรกทางช่อง ONE HD วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 9.00 น.