โหลดแอพ ‘M TRAFFIC’ เพื่อวางแผนการเดินทางบนมอเตอร์เวย์

กรมทางหลวง เผยตัวเลขผู้ใช้ทางมอเตอร์เวย์สาย 7 หลังเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2.5 แสนคันต่อวัน จากเดิม 1.6 แสนคันต่อวัน

มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา ยังฉิว กรมทางหลวงพร้อมให้บริการ จำนวนผู้ใช้ทางเพิ่มขึ้น 49 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเชิญชวนติดตั้ง M-Pass และดาวน์โหลด Application “M Traffic”

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ภายหลังการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จากเดิมทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มีปริมาณจราจรเข้าสู่ระบบประมาณ 164,200 คันต่อวัน

และหลังจากเปิดให้บริการช่วงชลบุรี-พัทยาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมานั้น พบว่าทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มีปริมาณจราจรเข้าสู่ระบบประมาณ 245,300 คันต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 49 ของปริมาณจราจรเดิม

โดยที่ผ่านมาจากการประเมินของเจ้าหน้าที่ยังไม่พบปัญหาของผู้ใช้บริการ มีเพียงบริเวณด่านโป่ง3 (ขาออกไประยอง) และด่านฯ หนองขาม 4 (ขาออกไปมาบเอียง) ที่มีการจราจรชะลอตัวอยู่หน้าด่านบ้าง

เนื่องด้วยโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา – มาบตาพุด อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)และเพื่อการรองรับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต กรมทางหลวงจึงได้ปรับปรุงด่านฯ หนองขาม 4 รองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้น โดยกรมทางหลวงมีแนวทางดำเนินงานดังต่อไปนี้

  • ระยะเร่งด่วน

– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและเพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรหน้าด่าน

– ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และส่งเสริมการใช้ช่องทางอัตโนมัติ M-Pass / Easy Pass

– ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางเพิ่มและให้ข้อมูลจราจรผ่านป้าย VMS เพื่อแนะนำทางเลือกในการเดินทาง

  • ระยะสั้น

– เพิ่มประสิทธิภาพด่านฯเก็บเงิน โดยเพิ่มช่องเก็บเงินที่ด่านฯ โป่ง 3 จำนวน 2 ช่อง และด่านฯ หนองขาม 4 จำนวน 1 ช่อง พร้อมขยายช่องจราจรบริเวณด่านฯ รองรับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานเพิ่มประสิทธิภาพด่านเก็บเงินฯ หนองขาม และด่านเก็บเงินฯ โป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการเดินทาง ขอเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางติดตั้ง M-Pass เพื่อความสะดวก เนื่องจากเส้นทางสายดังกล่าว สามารถใช้ M-Pass (กท.) และ Easy Pass (กทพ.) ได้ขอเชิญชวน ดาวน์โหลด Application “M Traffic” เพื่อวางแผนการเดินทางบนมอเตอร์เวย์ โดย Application “M Traffic” มีจุดเด่นดังนี้

–   ตรวจสอบสภาพจราจรจากกล้องวงจรปิดแบบ Real Time

–   ตรวจสอบปริมาณจราจร ในรูปแบบเส้นสี

–   ตำแหน่งอุบัติเหตุ และความผิดปกติบนเส้นทาง

–   ตำแหน่งด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง และราคาค่าธรรมเนียม

–   ตำแหน่งจุดพักรถ และ Service Area

–   Update ข้อมูลข่าวสาร ของมอเตอร์เวย์ โดย สามารถดาวน์โหลด M Traffic ได้แล้ววันนี้ ทั้งในระบบ ios และ Android

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นี้เป็นเส้นทางหลักที่มีความสำคัญต่อระบบการคมนาคมและขนส่งระหว่างภาคกลาง และภาคตะวันออก ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ ส่งเสริมการขยายตลาดและเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ พร้อมทั้งเชื่อมโยงฐานการผลิต ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและภาคการส่งออกของจังหวัดทางภาคตะวันออกกับประตูการค้าระหว่างประเทศ

ที่สำคัญในปัจจุบัน คือ ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

โดยเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้ทั้งหมด กรมทางหลวงจะนำฝากบัญชีเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ซึ่งบริหารโดยกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้บำรุงรักษาทาง สะพาน และระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV รถหน่วยกู้ภัย โทรศัพท์ฉุกเฉิน เป็นต้น รวมถึงนำไปใช้ในการก่อสร้างขยายโครงข่ายมอเตอร์เวย์ในสายอื่นๆ เช่น สายพัทยา-มาบตาพุด ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินและรักษาวินัยทางการเงินของภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศด้วย

ทั้งนี้ผู้ใช้เส้นทาง สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 โทรฟรี 24  ชม.


ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ ในชื่อ ‘โหลดแอพ ‘M TRAFFIC’ เพื่อวางแผนการเดินทางบนมอเตอร์เวย์‘ วันที่ 7 มิถุนายน 2561