Phuket Smart City

มาติดตามแนวคิดในการสร้าง Smart City ของเมืองภูเก็ต ว่าทำไมภูเก็ตถึงต้องพัฒนาเมืองเพื่อเป็น Smart City และภูเก็ตมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไปสู่ Smart City