สมร 4.0

การเป็นพลเมืองดิจิทัล : I’m สมร 4.0

เข้าใจความเป็นพลเมืองดิจิทัล ผ่านเรื่องราวของ สมร 4.0 ที่กว่าเธอจะกลายมาเป็น สมร 4.0 เช่นทุกวันนี้ เธอผ่านการเรียนรู้ และลองผิดลองถูกบนโลกดิจิทัลมาอย่างมากมาย พลังของอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนชีวิตและความหมายของความเป็นพลเมืองดิจิทัล ในแบบที่เธอไม่เคยนึกถึง…