สมองมนุษย์

เอไอก้าวล้ำไปอีกขั้น รู้จักทำงานเลียนแบบเซลล์สมองมนุษย์ได้เอง

ปัญญาประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเริ่มเรียนรู้ เลียนแบบระบบการทำงานของสมองมนุษย์ ไปจนถึงพัฒนาให้เหนือกว่าได้ด้วยตัวของมันเอง