TEDxBangkok สมองกลแทนสมองคนได้จริงหรือ กับ Virot Chiraphadhanakul

มาสำรวจว่าเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เริ่มทำงานบางอย่างแทนมนุษย์ได้แล้ว คำถามที่ตามมาคือ ​ AI จะเข้ามาทดแทนชีวิตมนุษย์ได้หรือไม่ ร่วมสำรวจไปกับ ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล ใน TEDxBangkok