เกี่ยวกับเรา

เมื่อพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตกำลังปฏิวัติโลกแห่งการสื่อสารอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นำมาซึ่งความสามารถทางเทคโนโลยีที่น่าตื่นตาตื่นใจใหม่ๆ รวมไปถึงโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ให้กับพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการเรียนรู้

ทว่าแม้เราอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตราวกับมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว แต่ดูเหมือนคนจำนวนมากยังขาดทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว ยังไม่รู้วิธีลดผลกระทบจากความเสี่ยงในโลกออนไลน์ รวมถึงขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบในโลกยุคดิจิทัล

THAIDIGIZEN – พลเมืองดิจิทัล เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุดทักษะและความรู้ การรักษาความปลอดภัย สิทธิและความรับผิดชอบ รวมไปถึงโอกาสและความท้าทายแห่งยุคสมัย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวเข้าสู่พลเมืองดิจิทัลที่สมบูรณ์

THAIDIGIZEN – พลเมืองดิจิทัล อยู่ภายใต้การบริการจัดการของโครงการ การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด

 

คณะทำงาน:

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต นางสาวพรรณทิมา สรรพศิรินันท์ นางสาวชณิกา อรัณยกานนท์ นางสาวธัญวรรณ แก้วชะฎา นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว นายปริญญา สินเกื้อกูล