หน้าแรก

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล:
พลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

ทักษะแห่งศตวรรษใหม่:
ทักษะและความรู้ดิจิทัล

อ่านต่อ

ความปลอดภัย
แห่งศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

สิทธิและความรับผิดชอบ
แห่งศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

โอกาส
แห่งศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

ความท้าทาย
แห่งศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

มัลติมีเดีย


CodingThailand X BNK48 The Inspiration Series

มารู้จักโครงการ Coding Thailand โครงการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดความคิดเป็นนวัตกรรมดิจิทัล

รอบโลกดิจิทัล


โหลดแอพ ‘M TRAFFIC’ เพื่อวางแผนการเดินทางบนมอเตอร์เวย์

แอปพลิเคชันจากกรมทางหลวง ‘M Traffic’ ช่วยตรวจสอบสภาพการจราจรบนมอเตอร์เวย์เพื่อให้คุณวางแผนการเดินทางได้สะดวก และถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งพิมพ์


คู่มือพลเมืองดิจิทัล

คู่มือพลเมืองดิจิทัลเล่มนี้จะพาเราไปรู้จักกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุดทักษะและความรู้ การรักษาความปลอดภัย สิทธิและความรับผิดชอบ รวมไปถึงโอกาสและความท้าทายแห่งยุคสมัย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวเข้าสู่พลเมืองดิจิทัลที่สมบูรณ์

กระดานสนทนา