หน้าแรก

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล:
พลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

ทักษะแห่งศตวรรษใหม่:
ทักษะและความรู้ดิจิทัล

อ่านต่อ

ความปลอดภัย
แห่งศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

สิทธิและความรับผิดชอบ
แห่งศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

โอกาส
แห่งศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

ความท้าทาย
แห่งศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

มัลติมีเดีย


Phuket Smart City

มาติดตามแนวคิดในการสร้าง Smart City ของเมืองภูเก็ต ว่าทำไมภูเก็ตถึงต้องพัฒนาเมืองเพื่อเป็น Smart City และภูเก็ตมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไปสู่ Smart City

รอบโลกดิจิทัล


depa จับมือ Google เปิดอบรมหลักสูตร Digital Citizenship

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า จับมือ Google ประเทศไทย ร่วมเปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล” หรือ Digital Citizenship

สิ่งพิมพ์


คู่มือพลเมืองดิจิทัล

คู่มือพลเมืองดิจิทัลเล่มนี้จะพาเราไปรู้จักกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุดทักษะและความรู้ การรักษาความปลอดภัย สิทธิและความรับผิดชอบ รวมไปถึงโอกาสและความท้าทายแห่งยุคสมัย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวเข้าสู่พลเมืองดิจิทัลที่สมบูรณ์

กระดานสนทนา