งานแถลงข่าว DEPA: Enhance People Value for Every Dimension of Life

งานแถลงข่าว DEPA: Enhance People Value for Every Dimension of Life วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

 

ปาฐกถาหัวข้อ “เศรษฐกิจดิจิทัลไทย จากวันน้ีถึง ๒๐ ปีข้างหน้า” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

การเสวนา ข้อ “การยกระดับคุณภาพชีวิต ในทุกมิติของคนไทย ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”